Badania termowizyjne

Badania termowizyjne, to innowacyjna metoda pozyskiwania rzetelnych oraz precyzyjnych informacji obrazujących faktyczny stan szczelności obiektów, wydajności paneli słonecznych oraz turbin wiatrowych, w perspektywie rzeczywistych strat energii. Utraty te, w przypadku obiektów budowlanych stanowią konsekwencję „ucieczki” energii z murów, na skutek ich niedokładnego uszczelnienia. Z kolei, w przypadku paneli słonecznych oraz turbin wiatrowych zostają wywołane najróżniejszego rodzaju awariami mechanicznymi. W każdym z tych przypadków optymalnym sposobem skutecznego rozwiązania problemów z wydajnością energetyczną, jest wykorzystanie metody badań termowizyjnych, opierającej swoje działanie na efektach pracy kamery termowizyjnej. Ta, jeszcze do niedawna, mało rozpowszechniona technologia urosła obecnie do rangi jednego z filarów współczesnego przemysłu budowlanego. Z sukcesem wykorzystują ją fachowcy na całym świecie. Jest to obecnie sprawdzona i ceniona przez specjalistów metoda prawidłowej weryfikacji wydajności energetycznej, która nie tylko optymalizuje energooszczędność obiektów, ale również przyczynia się do maksymalnie efektownego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, z korzyścią dla ekologii naszej planety.

Kwintesencją współczesnej myśli technologicznej

Kamera termowizyjna, jest kwintesencją współczesnej myśli technologicznej. Zapisuje ona siłę promieniowania w podczerwieni, a następnie przekształca je na obraz widzialny. Dzięki temu, jest w stanie pozyskać dane niemożliwe do zdobycia w żaden inny sposób. Urządzenie to, w błyskawicznym tempie krystalizuje wyraźną mapę strat energii, która stanowi wiarygodne źródło informacji, jakie automatycznie zamieniają się w niezbite argumenty motywujące do podejmowania właściwych działań. Za sprawą swojej niezawodności, a także dzięki kompaktowym rozmiarom oraz intuicyjnej obsłudze kamera termowizyjna stała się bezkonkurencyjnym narzędziem. Jej wszechstronne zastosowanie przyczyniło się do wygenerowania sporych oszczędności na obszarze wszystkich kontynentów.

Kontrola jakości

Technologia termowizyjna jest też często używana do kontroli jakości i dokonywania przeglądów w nowych budynkach. Zobrazowanie w podczerwieni umożliwia kontrolę procesu schnięcia konstrukcji.

Badanie wykonania usługi osuszania budynku

W razie potrzeby można podjąć kroki w celu przyśpieszenia tego procesu. Po przyśpieszonym osuszaniu budynku można z pomocą kamery termowizyjnej dowieść, że budynek jest całkiem suchy. Wówczas możliwe jest szybsze przekazanie go klientowi.

Awarie instalacji hydraulicznych

Kamera termowizyjna jest doskonałym narzędziem do wykrywania zatkanych i pękniętych rur czy innych awarii hydraulicznych. Nawet jeśli rury przebiegają pod podłogą lub wewnątrz ściany, można ustalić rozmiary awarii przepuszczając przez nie gorącą wodę.

Ciepło zacznie promieniować a miejsce awarii będzie doskonale widoczne w obrazie w podczerwieni.

ih 1 ih 2

Wykrywanie problemów hydraulicznych z wykorzystaniem zobrazowania w podczerwieni.

Wykrywanie mostków termicznych

Inne zastosowania termowizji obejmują lokalizację mostków termicznych, czyli miejsc ucieczki energii z budynku. Mostek termiczny jest obszarem w którym przekrój budynku ma mniejszy opór cieplny.

Jego powstanie jest uwarunkowane względami technologicznymi.

Ciepło podąża drogą o najmniejszym oporze cieplnym przenikając z ogrzewanego wnętrza budynku na zewnątrz.

Typowymi skutkami działania mostków termicznych są:

  • Obniżenie się temperatury we wnętrzu. W najgorszych wypadkach może to spowodować zawilgocenie, zwłaszcza w rogach.
  • Znacznie wyższe straty ciepła.
  • Chłodniejsze obszary w budynkach.

t3 1

Na obrazie widoczny jest mostek termiczny na jednym z pięter.

t3 2

Na obrazie widać mostki termiczne między belkami sufitowymi a przyległymi ścianami.

Renowacja budynków

Zobrazowanie w podczerwieni dostarcza wartościowych informacji przydatnych w czasie renowacji budynków i pomników. Szkielet ukryty pod tynkiem mineralnym jest wyraźnie widoczny na obrazie w podczerwieni. Można więc zdecydować, czy należy go odsłaniać.

Odpadanie tynku ze ścian

Można także już na bardzo wczesnym etapie wykryć odpadanie tynku ze ścian i podjąć kroki zaradcze.

kj 1 kj 2

Zobrazowanie w podczerwieni pozwala wyrażnie zobaczyć strukturę wewnętrzną.

Za sprawą działania nieinwazyjnej kamery termowizyjnej możliwe staje się nie tylko kontrolowanie, ale także ocenianie kondycji obiektów, turbin wiatrowych oraz paneli słonecznych. Pozwala to tworzyć ogromne oszczędności dzięki wczesnej diagnostyce ewentualnie powstałych nieprawidłowości, które można wyeliminować, zanim zdążą doprowadzić do poważnych uszkodzeń. Kamera termowizyjna to urządzenie, które jako jedyne, umożliwia skanowanie dużych powierzchni bez ryzyka pominięcia nawet najdrobniejszych nieprawidłowości. Co ważne, narzędzie to wskazuje zarówno miejsce występowania problemu, jak i poziom jego natężenia. Dotyczy to zarówno kontroli całych obiektów, a także znajdujących się w nich instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych. Fakt, że kamery termowizyjne posiadają zdolność mierzenia temperatury w obrazie całościowym, daje im przewagę nad choćby termometrami działającymi na podczerwień, które dokonują wyłącznie pomiarów punktowych.

Wykorzystaj badania termowizyjne i zwiększ wydajność energetyczną!

Decydując się na wykorzystanie kamery termowizyjnej można mieć pewność, że budynek, panel słoneczny, czy turbina wiatrowa zostaną zmonitorowane w sposób maksymalnie profesjonalny i zdiagnozowane zgodnie z istniejącym stanem faktycznym. Kamera termowizyjna bezbłędnie wykrywa wszystkie nieprawidłowości, nawet te, które nie są jeszcze widoczne dla oka ludzkiego. Sama zaś technologia zobrazowania w podczerwieni, jest obecnie uważana za jedną z najwartościowszych narzędzi służących do oceny obiektów w budowlanych przeglądach.