Chłodzenie wnętrz

Tworzenie, w pełni szczelnych, a także optymalizowanych pod kątem ekonomicznym powierzchni może być zdecydowanie uproszczone, jeżeli do ich wykonania wykorzystana zostanie izolacja zrealizowana metodą natrysku poliuretanowej pianki. Pianka ta, cechuje się wybitną szczelnością, dzięki czemu jej obecność wsparta właściwym systemem wentylacji oraz odpowiednim składem atmosfery, umożliwi zachowanie całkowitej kontroli warunków środowiskowych. Tym samym wyeliminowana zostanie możliwość pojawienia się jakiegokolwiek ryzyka związanego z niechcianym napływem, bądź odpływem powietrza, które mogłoby przyczyniać się do niekorzystnych skoków temperatur, składu powietrza, czy też wilgoci.

Właściwie założona izolacja termiczna, w pełni likwiduje też niebezpieczeństwo pojawienia się nawet najmniejszych skropleń, na elementach powierzchni. Ich obecność niesie ze sobą, bowiem bardzo negatywne konsekwencje w postaci wystąpienia pleśni, czy chorobotwórczych drobnoustrojów, bądź przesuszania powietrza.

down

sun

Pianka RUR

    • Pianka PUR cechuje się wysoką wytrzymałość na ściskanie, co pozwala na bezpieczne składowanie warzyw luzem (np. ziemniak), izolacja świetnie wytrzymuje parcie produktu
    • Pianka PUR, jest całkowicie odporna na związki chemiczne, gazy i wilgoć
    • Stabilność wymiarów zapewnia utrzymanie szczelności przez okres całego użytkowania obiektu
    • Łatwe utrzymanie higieny oraz czystości budynku przez możliwość mycia wysokociśnieniowymi myjkami

down

Podczas planowania inwestycji związanej z powstaniem nowego budynku warto, już na etapie jego projektowania, dobrze zastanowić się nad wyborem optymalnej izolacji.  Przy podejmowaniu tej istotnej decyzji warto mieć na uwadze, że pianka poliuretanowa znacząco uprości tworzenie systemów wentylacji, czy też kontroli atmosfery umożliwiających utrzymanie właściwego środowiska.

down

Jedynym, właściwym rozwiązaniem dla przechowalni, które nie spełniają warunków środowiskowych, w wyniku czego, borykają się z uciążliwymi problemami związanymi, z trudnością kontroli temperatury, odpowiedniej atmosfery przechowywania, jest zastosowanie izolacji wykonywanej przy wykorzystaniu metody natrysku pianki zamknięto-komórkowej, poliuretanowej. Powyższe kłopoty, są bowiem wywołane wadliwą izolacją, jaka dopuszcza powstawanie wykropleń na zewnętrznych przegrodach, bądź luk w ich szczelności, jakie skutkują niewłaściwą pracą wentylacji, czemu może zapobiec proponowana wyżej pianka, skutecznie eliminująca wszystkie, wyżej wymienione problemy.

down

Przechowalnie, których system izolacji zostaje wykonany ze styropianu, przeważnie borykają się z obniżającym współczynnikiem przenikania ciepła, a także utratą wymaganej szczelności, z powodu kurczenia się tego materiału i rozszczelniania łączeń, w wyniku agresywnego oddziaływania środowiska. Natrysk zamknięto-komórkowej piany umożliwia doszczelnienie tego typu przegród, które będzie skutecznym oraz efektownym rozwiązaniem na długie lata. Izolacja z piany poliuretanowej gwarantuje również, że nigdy nie dojdzie do przesuszania powierzchni, czy też skraplania wody, w typowych dla przechowalni, warunkach wysokiej wilgotności.

down

Technologii natrysku pianki poliuretanowej

Zastosowanie innowacyjnej oraz w całkowicie skutecznej technologii natrysku pianki poliuretanowej ułatwia również dokonywanie efektownych adaptacji wszelkiego rodzaju obiektów typu magazynowego, stodół, bądź wiat na przechowalnie, w błyskawiczny, a także nie ingerujący, w istniejącą już konstrukcje sposób.

down