Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne

Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC) trzeba utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Muszą one dostarczać powietrza o odpowiedniej wilgotności i temperaturze oraz filtrować wszelkie zanieczyszczenia we wnętrzu.

Właściwe działanie HVAC dzięki kamerze termowizyjnej

Kamera termowizyjna może pomóc w zapewnieniu właściwego działania systemów HVAC. Niepoprawna praca tych systemów może skutkować złą jakością powietrza we wnętrzu.

ig1

ig 2

ig 3