Piana zamknięto komórkowa

Piana o zamkniętych komórkach to izolacyjna pianka natryskowa, która jest wytwarzana z surowców odnawialnych, dzięki czemu cechuje się wysoką wydajnością, a także spełnia wszystkie standardy ekologiczne. Zastosowanie tego produktu umożliwi zmniejszenie zużycia energii pobieranej w domach do tej pory, nawet o połowę. Piana zamknięto komórkowa stosowana jako system wewnętrzny  , jest natryskową pianką izolacyjną, której gęstość wynosi 40 kg/m3. Piana zamknięto komórkowa stosowana jak system zewnętrzny dachowy , jest natryskową pianką izolacyjną, której gęstość wynosi 55kg/m3.

down

Wszechstronna pianka natryskowa

Pianka natryskowa o zamkniętych komórkach może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Cechą wyróżniającą pianę zamknięto komórkowa, spośród pozostałych propozycji rynkowych, w tej kategorii, jest niezwykle wysoki poziom adhezji, w stosunku do zdecydowanej większości materiałów, a także powierzchni konstrukcyjnych jak metal, beton, lub drewno. Produkt ten może być z powodzeniem zakładany na otwarto-komórkową, natryskową pianę.

down

Szerokie Zastosowanie

Piana o zamkniętych komórkach gwarantuje stworzenie zarówno świetnej paroizolacji, jak i szczelnej bariery. Użyty na zewnętrznych płaszczyznach obiektu kształtuje barierę drenażową (hydro).

down

5 Kluczowych Elementów Aplikacji

Izolacja

Wykorzystanie piany zamknięto komórkowej zniweluje wszystkie mostki termiczne, występujące zwyczajowo wokół konstrukcyjnych elementów, ponieważ produkt ten kształtuje jednolitą izolację monolityczną, na której nie powstają żadne szwy, i która nie obliguje do stosowania mechanicznych łączników, czy też kleju.

down

Szczelna Bariera

Infiltracja powietrza może być przyczyną nawet 40% strat energii chłodzenia i ogrzewania domu. Jest ona także powodem powstawania kłopotów z hałasem, zanieczyszczeniami, wilgocią, kurzem, gryzoniami, czy owadami. Piana o zamkniętych komórkach , jest natomiast uznana, za doskonałą barierę powietrzną, ponieważ przepływ powietrza przez nią, jest znacznie niższy. Bariera ta, cechuje się ciągłością, co sprawia, że całkowicie eliminuje możliwość wystąpienia skraplania, jakie staje się główną przyczyną pojawiania się uszkodzeń w konstrukcji, pleśni, czy grzybów.

down

Wodoszczelna Bariera

Piana o zamkniętych komórkach system dachowy, jest produktem kwalifikowanym w kategorii skutecznej, wodoodpornej bariery. Nałożenie tej piany na zewnętrzne płaszczyzny obiektu sprawia, że nie trzeba podejmować już żadnych, dodatkowych działań wiążących się z kolejnymi kosztami, by uzyskać konstrukcję wodoodporną.

down

Paroizolacja

Przenikalność pary wodnej, jest mierzona w prędkości, z którą przenika ona przez dany materiał. Budowlane kody zastrzegają, że właściwa paraizolacja powinna cechować się poziomem przenikalności na pułapie mniejszym niż 1 perm.

down