Wady w instalacjach elektrycznych

W każdym budynku znajduje się wiele instalacji elektrycznych. Zobrazowanie w podczerwieni może być wykorzystane do przeglądów szafek elektrycznych, bezpieczników, złącz itp. Po wykryciu anomalii, które są niewidzialne dla nieuzbrojonego oka, można usunąć problem.

Warto dbać o sprawną instalację elektryczną

Jeżeli problem w instalacji nie zostanie w porę dostrzeżony, może spowodować wysoki wzrost temperatury. Co więcej, strzelające iskry mogą wzniecić ogień.

wl 1 wl 2 wl 3

wl 4 wl 5 wl 6

Jednej z bezpieczników jest przegrzany – potencjalna groźba pożaru.