Wykrywanie przenikania powietrza

Termowizja jest wyjątkowym narzędziem do lokalizowania defektów w budynkach, takich jak brakująca izolacja, łuszcząca się zaprawa i problemy z zawilgoceniem.

t1 1 t1 2

Kamera termowizyjna widzi to, czego nie widzi ludzkie oko.

Ten budynek jest cieplejszy wewnątrz. Ma on budowę warstwową, beton-izolacja-beton. Brak jest jednej z części izolacji, czego nie można dostrzec ani z zewnątrz, ani z wnętrza budynku. Kamera termowizyjna widzi to, czego nie widzi ludzkie oko.

t1 3 t1 4

Konstrukcja szkieletowa. W wielu fragmentach brakuje izolacji, o czym świadczą cieplejsze kolory.

t1 5 t1 6

Szklany dach nad atrium. Dach jest wodoszczelny, ale przenika przez niego powietrze. Ciepłe powietrze ucieka wskutek nadciśnienia. Rozwiązaniem jest hermetyzacja szklanego dachu.

Magazyny zbudowane z solidnie zaizolowanych, prefabrykowanych ścianek i dachów mogą tracić energię na złączach między elementami.

t1 7 t1 8

Magazyn, z którego między ścianami a dachem ucieka dużo ciepłego powietrza. Aby zapobiec stratom energii należy uszczelnić miejsca łączenia.

Kiedy używasz kamery termowizyjnej do wykrywania braków w izolacji lub strat energii, najlepiej by różnica temperatur między wnętrzem budynku a otoczeniem zewnętrznym wynosiła co najmniej +10 °C. Jeżeli wykorzystujesz kamerę o dużej rozdzielczości i wysokiej czułości temperaturowej, różnica temperatur może być mniejsza.

W chłodnym klimacie, przeglądów budynków często dokonuje się zimą. W cieplejszym klimacie, gdzie należy kontrolować izolację budynków, by zatrzymać we wnętrzu chłodne powietrze wytwarzane przez systemy klimatyzacji, najlepszym okresem do przeglądów mogą być miesiące letnie.

t1 9 t1 10

Brakująca izolacja w części ściany.

t1 11 t1 12

 W czasie przeglądu termowizyjnego prowadzonego z zewnątrz, obrazy w podczerwieni wyraźnie wskazują brakującą lub niewystarczającą izolację.

t1 13

Na obrazie w podczerwieni wyraźnie widać niewystarczającą izolacji ściany pod oknem.